Larangan sa Pasil - Best Larang

Larangan sa Pasil – Best Larang

Best Halo-Halo

Melton’s Halo-Halo – Best Halo-Halo

Parkmall - Best Place for Zumba

Parkmall – Best Place for Zumba

Best Pungko-pungko Place

Pungko-Pungko sa Redemptorist – Best Pungko-pungko Place